Sản xuất bông của Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Thứ 2, 28 Tháng 12 2015

Mặc dầu sản xuất ra bông chất lượng tốt nhất trên thế giới, sản lượng bông của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm, nhưng nước này vẫn đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 4 triệu tấn vào năm 2023. Sản lượng bông của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể trong vòng 15 năm qua và điều này đã ảnh hưởng tiêu cực lên sản xuất dệt trong nước.

Trong khi sản lượng bông hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ chừng 850.000 tấn vào năm 2002, thì con số này đã giảm xuống chừng 550.000 tấn vào năm 2012, cho dù nhu cầu hàng năn chừng 1,7 triệu tấn.

Diện tích trồng bông của Thổ Nhĩ Kỳ đã co lại gần 50% trong thập kỷ qua.

Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau Australia về năng suất bông trung bình trên thế giới, mặc dầu nước này tụt lại sauAusstrali về sản lượng và điều kiện tưới tiêu. Mặc dầu những người trồng bông đạt được nhiều thành công và có sự hỗ trợ tốt của Chính phủ, sản xuất bông ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang giảm. Các nhà công nghiệp đang sử dụng bông trong nước được kêu gọi hỗ trợ ngành trồng bông và chất lượng cần được cải thiện.

Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là tăng sản lượng hàng năm lên 2 triệu tấn trong trung hạn và tới 4 triệu tấn vào năm 2023 để đáp ứng nhu cầu đang lên.

Nguyễn Hoàng Minh
Theo www.fibre2fashion.com